Leercultuur MKB Gelderland

Doe mee!

Door de groeiende krapte op de arbeidsmarkt wordt het cruciaal voor bedrijven om mensen met talenten in de organisatie te koesteren en door te laten ontwikkelen. Zo ontstaat er ruimte voor de instroom van nieuwe werknemers, maar ook draagt dit bij aan de binding en motivatie van de huidige werknemers. Veel bedrijven zien het belang hiervan wel, maar
missen de kennis, ervaring en talenten om dit voortvarend op te pakken. Vooral technische MKB bedrijven in de grootte van 20-100 werknemers met onvoldoende eigen HR-capaciteit ervaren hier flinke uitdagingen.

Onze aanpak

Om bedrijven te ondersteunen wordt een arbeidsmarktcoach aan de onderneming gekoppeld. De coach begeleidt de werkgever bij het zoeken naar een leercultuur en strategie die past binnen de onderneming.

Naast de inzet van arbeidsmarktcoaches is het belangrijk om ook onderling ervaringen uit te wisselen. Zo kunnen ondernemingen samen aan de slag met het bedenken en invoeren van verbeteracties tijdens georganiseerde bijeenkomsten. Arbeidsmarktcoaches zijn momenteel bij diverse bedrijven succesvol aan de slag.

 

Verkort traject
In een verkort traject gaat u dan, met ondersteuning van een arbeidsmarktcoach, 1 gedeelte van het project oppakken. U kunt dan een interventie doen op bijvoorbeeld enkel de instroom of doorstroom van medewerkers. Een kleinere stap waarbij u toch een impuls geeft aan de leercultuur binnen uw bedrijf. Geïnteresseerd? Meld u dan kosteloos aan via het aanmeldformulier en de arbeidsmarktcoach zal z.s.m. contact met u opnemen.

Aanmelden

Op dit moment is het niet mogelijk je aan te melden.

Meer info?

Neem contact op met info@leercultuurMKB.nl

Fase 2

Masterclass & 1-op-1 coaching Leren, uitwisselen, netwerk; concrete stappen zetten op basis van fase 1 (mei 2024-juni 2024)

Fase 1

HR scan van je bedrijf; Maatwerk adviesgesprek met HR-professional

Belangrijkste resultaten

Wil jij als werkgever in Gelderland ook de leercultuur in jouw bedrijf versterken? Kun je hierbij concrete ondersteuning gebruiken van een ervaren arbeidsmarktcoach? Neem dan contact met ons op via info@leercultuurMKB.nl

Voor wie?

MKB-bedrijven gevestigd in de arbeidsmarktregio Nijmegen, Rivierenland, Foodvalley of Midden Gelderland

Aanbod en deelnamecriterium

Looptijd

Hoe hebben eerdere deelnemers dit traject ervaren?

LBH Box/EM Kwadraad

Hans Gerritsen

"Door het leren samen te doen en ieders talenten in te zetten, hebben we een inwerk en opleidingsprogramma opgesteld voor medewerkers die hier komen werken. Focus lag voor op interne scholing o.a. door inzet van gepensioneerde collega met docentervaring. Maar er zijn ook 3 mensen naar externe opleiding."

Nijhuis Group

Carolien Nijhuis

“Levenlang ontwikkelen begint bij de ondernemer zelf. Je moet je huis qua structuur op orde hebben. Maak het niet te ingewikkeld en creëer een veilige cultuur waarin medewerkers durven te leren.”