Leercultuur MKB Gelderland

Doe mee!

Wil jij als werkgever in Gelderland ook de leercultuur in jouw bedrijf versterken? Kun je hierbij concrete ondersteuning gebruiken van een ervaren arbeidsmarktcoach?  

Dit project is een vervolg op het succesvolle traject met diverse bedrijven in de Achterhoek. Deze bedrijven hebben mooie stappen gezet in het concreet handen en voeten geven aan de leercultuur voor hun medewerkers. 

Onze aanpak

De deelnemende bedrijven (management en medewerkers) gaan gedurende 10 maanden aan de slag met een ontwikkeltraject op het gebied van leven lang ontwikkelen. Het ontwikkeltraject begint met een behoefteanalyse, een traject op maat en de deelname aan een lerend netwerk.

De MKB-bedrijven worden in dit proces ondersteund door de arbeidsmarktcoaches via Gelders Vakmanschap en VNO-NCW Midden. Er is aandacht voor zowel formeel als ook informeel leren. Daar waar nodig worden ook opleidingsinstellingen betrokken voor eventuele vormen van scholing en praktijkleren.

Fase 1

Aanmelden tot 1 oktober 2023
Er zijn momenteel nog maar 25 plaatsen beschikbaar.

Fase 2

Online HR scan van je bedrijf; Maatwerk adviesgesprek met HR-professional (vanaf de start - mei 2024)

Fase 3

Masterclass & 1-op-1 coaching Leren, uitwisselen, netwerke; concrete stappen zetten op basis van fase 1 (mei 2024-juni 2024)

Meer info?

Bekijk de pagina meer informatie of neem dan contact op met info@leercultuurMKB.nl

Belangrijkste resultaten

Wil jij als werkgever in Gelderland ook de leercultuur in jouw bedrijf versterken? Kun je hierbij concrete ondersteuning gebruiken van een ervaren arbeidsmarktcoach? Meld je dan nu aan!

Voor wie?

MKB-bedrijven in Gelderland met 20-100 werknemers (7 of 8 bedrijven per arbeidsmarktregio). En voor de arbeidsmarktregio Rivierenland kunnen bedrijven met 10-100 medewerkers zich aanmelden.

Aanbod en deelnamecriteria

Looptijd en kosten

Hoe hebben eerdere deelnemers dit traject ervaren?

LBH Box/EM Kwadraad

Hans Gerritsen

"Door het leren samen te doen en ieders talenten in te zetten, hebben we een inwerk en opleidingsprogramma opgesteld voor medewerkers die hier komen werken. Focus lag voor op interne scholing o.a. door inzet van gepensioneerde collega met docentervaring. Maar er zijn ook 3 mensen naar externe opleiding."

Nijhuis Group

Carolien Nijhuis

“Levenlang ontwikkelen begint bij de ondernemer zelf. Je moet je huis qua structuur op orde hebben. Maak het niet te ingewikkeld en creëer een veilige cultuur waarin medewerkers durven te leren.”